BAĞIMLILIĞIN ÇOCUKLARA VE AİLELERE ETKİLERİ

Alkol ve madde bağımlılığı bireyin kendi yaşamının yanı sıra aile yaşamına ve iş ilişkilerine de olumsuz olarak yansır. Hamileliği sırasında alkol ve madde kullanan kadınların çocuklarında ileriki yaşlarda bağımlılık geliştirme olasılığı yüksektir. Aynı zamanda alkol ve maddeye maruz kalmış çocukların agresif davranışlar sergileme sıklığı ve suç eğilimine daha yatkın olduğu araştırmalarla desteklenmektedir.

Alkol ve madde kullanılan evde büyüyen çocukların ruhsal gelişimleri sağlıklı olarak tamamlanmaz. Bu evlerde büyüyen çocuklarda düşük benlik saygısı, özgüven eksikliği, yalnız kalma korkuları ve hatta depresyon görülme riski fazladır. Aynı zamanda alkol ve madde nedeni ile aile içerisinde ortaya çıkan problemler karşısında çocuklar kendini suçlama eğilimi göstermektedir. Alkol ve madde kullanımına bağlı olarak yaşanan sıkıntılarda çocuklarda gece terörleri, alt kaçırma/ıslatma problemleri, okul başarısında düşüş, içe kapanma ve kaygı bozuklukları gibi psikolojik problemler görülebilir.

Alkol ve madde kullanan ebeveynin öngörülemeyen ebeveynlik davranışları, tutarsız duygu ve tepkileri çocukların aile ortamından alması gereken güven ve sevgi ihtiyaçlarını engeller.
Yoğun olarak kullanılan alkol ve madde ev içerisine şiddete neden olabilir. Aile içinde yaşanan şiddet ve taciz çocuklarda şiddetin normalleşmesine neden olabilir ve bu ileriki yıllarda şiddeti ve tacizi bir problem çözme becerileri olarak kullanmalarına neden olabilir.
Tüm bu olumsuz durumları ortadan kaldırmak için ailede alkol ve madde kullanımı olan bireyin bireysel olarak bir uzman yardımı alması ve ailedeki diğer üyelerin de ruh sağlıklarının kontrol edilmesi gerekmektedir.#bagimliligahayır

Uzman Psikolog Selin Mert

Fotoğraf: http://www.kimscounselingcorner.com/2015/04/27/10-impacts-of-substance-addiction-on-children/